Lægerne Nyhegn, Søndergaard,

Trabjerg og Vilhelmsen

 

Om lægehuset


Lægehuset
Vores praksis er beliggende på det gamle psykiatriske hospital, hvor de 100 år gamle lokaler er blevet restaureret og nyindrettet til brug for lægepraksis og andre beslægtede erhverv.
Klinikken ligger i stueetagen.

 

Hvem er vi
Vi er 4 læger , 3 sygeplejersker og 2 sekretærer.
 
Klinikken deltager desuden i videreuddannelsen af læger. Der vil jævnligt være en eller flere uddannelseslæger i klinikken. De er alle færdige læger på vej i deres specialistuddannelse.
 
Hver fredag er professor i almen medicin og speciallæge i klinisk farmakologi Jens Søndergaard også i lægehuset.

Laboratoriet
Vi har et laboratorium med 2 fastansatte bioanalytikere.
Laboratoriet varetager alle analyser til forsendelse til centrallaboratoriet på OUH og andre laboratorier.

Der vil også kunne tages prøver, hvor svar skal tilgå andre, f.eks. hospialsafdelinger, hvor afstanden gør det nemmere at tage prøven hos os.

Laboratoriet er udstyret med kortlæser til sygesikringskort, så ved blodprøver alene køres kortet kun igennem på laboratoriet.
 
Laboratoriets åbningstider: mandag-fredag kl 8.00-9.00
mandag-torsdag kl 12.30-14.30
 
OBS Laboratoriet holder FERIELUKKET på følgende dage:
Onsdag d. 26/3
Mandag d.14/4
Tirsdag d. 15/4
Onsdag d. 16/4
 
 
 

Lægerne Nyhegn, Søndergaard, Trabjerg og Vilhelmsen   |   Teglgårdsparken 100, st.   |   5500 Middelfart   |   Tlf 64 41 06 46
administration